Data i hora oficials
26/05/2018 00:10
 
 

Contactar

Utilitza aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari. Pròximament ens posarem en contacte amb tu.
Avís sobre la protecció de dades personals
L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que podeu trobar al peu d'aquesta plana de Ajuntament de La Llacuna.

Ajuntament de La Llacuna utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment