Analítiques de les fonts naturals

Dimecres, 20 d'abril de 2022 a les 00:00

Les fonts naturals són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni estan connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública.

Des de l'Oficina d'Avaluació i Gestió ambiental es realitzen anàlisis d'avaluació de la qualitat de les aigües de les fonts naturals amb l'objectiu de determinar si són aptes peral consum humà o el reg.

Podeu consultar les analítiques en aquest enllaç:

Darrera actualització: 12.05.2022 | 08:24