Data i hora oficials
05/03/2021 10:16
 

Finalitzen les obres d’urbanització d’un tram del carrer la Creu

Dimarts 14/02/2017

L'Ajuntament de la Llacuna ha finalitzat les obres d'urbanització bàsiques i complementàries al tram del carrer la Creu comprès entre els números 12 i 24. La proposta d'intervenció s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de completar les infraestructures urbanístiques demandades per la consolidació d'habitatges i edificis del nucli urbà de la Llacuna. Les obres han abastat 340 m2 i han tingut un cost total de 76.507,92 € finançats pels veïns del carrer de la Creu i l'Ajuntament de la LLacuna.

Aquest tram, que acaba en cul de sac, dóna accés i façana a vàries finques edificades i no comptava ni amb les xarxes bàsiques (rasants, serveis d'abastiment d'aigua, subministrament d'energia elèctrica, telecomunicacions o sanejament) ni amb les complementàries (paviment, enllumenat públic o mobiliari urbà). Calia resoldre el fet que la pendent del carrer sense urbanitzar fes que l'evacuació de les aigua de pluja d'una part important de la seva superfície fos a través de finques particulars. Calia també definir les rasants, les obres de les xarxes de serveis, l'enllumenat públic i la pavimentació del carrer.

Les obres del projecte han inclòs el moviment de terres, anivellament del terreny i rases per a serveis, la construcció de la xarxa de serveis relatius a clavegueram, xarxa aigua potable, xarxa distribució elèctrica, xarxa de gas i enllumenat públic, i la pavimentació del vial.

L'execució de les obres s'ha fet prenen totes les mesures possibles perquè el temps fos el mínim i es mantingués en tot moment la circulació dels vianants, els accessos dels diferents itineraris de la zona, i l'accés dels vehicles a les entrades i les sortides dels garatges particulars propers.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/02/2017 15:22