Data i hora oficials
01/12/2020 16:13
 

Anuncis / edictes

En aquest apartat  podeu trobar diferents informacions municipals com normatives, edictes, ordenances, convocatòries, actes de Ple d'aquest ajuntament.
Anuncis Data
Activitat d'explotació ramadera de cabrum 25/01/2016
El 31 de gener arrenca la celebració dels Tres Tombs 25/01/2016
Rectificació bases ajudes extraescolars 02/11/2015
Operació judica complementaria del projecte de reparcel•lació de la UA-14 13/01/2015
Pressupost General exercici 2014 27/03/2014
Resolució al·legacions plec de clàusules obres casa c/Major 18/03/2014
Plec de clàusules contractació obres casa del c/ Major 17/02/2014
Expedient d'activitat d'allotjament de turisme rural en sòl no urbanitzable 18/10/2013
Expedient d'obres i canvi no substancial d'activitat en sòl no urbanitzable 15/05/2013
Contractació temporal- personal laboral Oficina de Turisme 13/03/2013