Data i hora oficials
01/12/2020 22:22
 

Anuncis / edictes

En aquest apartat  podeu trobar diferents informacions municipals com normatives, edictes, ordenances, convocatòries, actes de Ple d'aquest ajuntament.
Anuncis Data
Aprovació del plec de clàusules de la contractació de la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable i aprovació del reglament del servei 15/11/2012
Aprovació estudi tarifari del servei de submisntrament d'aigua. 15/11/2012
Aprovació ordenences fiscals per a l'exercici 2013 15/11/2012
Aprovació projecte i numeració de vies i edificis de La Llacuna, Rofes i Torrebusqueta 15/11/2012