Data i hora oficials
01/12/2020 02:12
 

Anunci servei de bar de la Festa Major

Data de l'anunci: Divendres 22/04/2016

Es fa públic que l'Ajuntament, ha aprovat l'obertura del període de licitació en el procés concursal obert per a l'adjudicació de la concessió del servei de Bar de la Festa Major

La documentació es pot recollir a les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres, de 10 a 14h i els dilluns i dijous de 17 a 20h

Data de presentació: 13 dies naturals des de la publicació del corresponent anunci a la pàgina web, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 10 a 14h i dilluns i dijous de 17 a 20h

Lloc de presentació: Oficines de l'Ajuntament de La Llacuna, plaça Major 1

La Llacuna, 11 d'abril de 2016

L'Alcalde

Josep Parera i Tort