Data i hora oficials
01/12/2020 21:53
 

Aprovació de les festes locals exercici 2017

Data de l'anunci: Dijous 18/08/2016

ANUNCI

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha publicat l'Ordre de les festes laborals per l'any 2017. Segons l'establert a l'art. 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, així com el Decret 177/1980 de 3 d'octubre.  Per aquest motiu, i d'acord amb l'art. 46 del Reial Decret 2001/1983 de 28 de juliol, l'Ajuntament de la Llacuna reunit en Ple el passat 28 de juliol de 2016 va acordar fixar les següents festes locals per l'exercici 2017:

  • 18 d'abril de 2017
     
  • 7 d'agost de 2017

 

L'Alcalde

Josep Parera i Tort

 

La Llacuna, 17 d'agost de 2016