Data i hora oficials
24/10/2021 01:32
 

Perfil de contractant

El perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de La Llacuna. També hi trobareu el plec de clàusules administratives generals, els plecs model de clàusules administratives particulars.
 

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.

Accedir als serveis del perfil de contractant

Imatges i vídeos
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15/02/2013 13:02