Data i hora oficials
19/02/2020 22:50
 

Finalitzen les obres de consolidació i recerca arqueològica del castell de Vilademàger

Dimecres 05/07/2017

La Diputació de Barcelona ha finalitzat les obres de consolidació i els treballs de recerca arqueològica del castell de Vilademàger, a la Llacuna, situat en un conjunt arquitectònic documentat per primera vegada l'any 987, en el qual hi destaquen diversos trams de muralla, l'església de Sant Pere i les restes de l'anomenada torre de l'homenatge.

Els treballs de consolidació i recerca del castell, realitzats pel Servei de Patrimoni Arquitectònica Local (SPAL) amb un pressupost total de 125.000 euros, han suposat una important intervenció ja que l'edifici es trobava en un estat ruïnós i fragmentat. Només restava dempeus una gran agulla que arribava fins a l'alçada original situada a 16 m sobre la base, però amb una secció mínima i amb grans esquerdes i importants pèrdues del material de subjecció de les de la fàbriques de pedra que posaven en perill la seva estabilitat i pervivència.

Com a fase prèvia de la intervenció és va fer l'excavació arqueològica de l'interior de la torre. Aquest treball va permetre documentar que l'abandó de l'edifici es va  iniciar a la segona meitat del segle XV.  Per a l'execució del treballs es va haver de muntar una gran bastida penjada sobre el penya-segat que alhora va permetre inspeccionar per primera vegada de prop i valorar que els danys i desperfectes que patia el monument eren encara més importants del s'havia previst. Per aquest motiu es van haver de combinar actuacions d'urgència per evitar danys amb les previstes per a la consolidació de la torre.

En la intervenció també es va restituir una gran part dels murs, per als que es van utilitzar 46 tones de pedra provinent de l'enderroc del mateix monument situades als peus del penya-segat. Tota l'obra es va executar amb morter de calç seguint les traces de la fàbrica existent i diferenciant les parts noves amb un rejuntat mes ple que només s'aprecia a curta distancia. Malgrat el gran volum de murs que es van haver d'afegir s'ha conservat l'aspecte de ruïna que te des de fa molts anys.

Un cop consolidada la torre es van iniciar els treballs de recerca arqueològica en el seu entorn immediat que es corresponen amb el recinte sobirà i amb les restes més antigues del castell de Màger. Els treballs van permetre posar al descobert diversos trams de muralla, murs de contenció bastits per regularitzar l'abrupta topografia del lloc i els vestigis d'una torre de planta circular la planta baixa de la qual va ser utilitzada com aljub.

Finalment, es va tancar i protegir el recinte amb un gabions de malla metàl·lica en els que es van depositar les pedres sobrants de les obres i que es podran ser utilitzades en les posteriors actuacions. Totes les actuacions han esta finançades amb diversos ajuts de la Diputació de Barcelona.

El castell de Vilademàger està situat al cim del puig de Màger, a un quilòmetre i mig del nucli urbà de la Llacuna, en un altiplà de 145 m de llargària delimitat per penya-segats que forma part d'un dels contraforts de tramuntana de la serra de la Llacuna, a la qual s'uneix a través d'un estret istme.

El terme del castell de Vilademàger apareix documentat per primera vegada l'any 987. Entre els elements que el composen destaquen diversos trams de la muralla, l'església de Sant Pere i les restes de l'anomenada torre de l'homenatge.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/07/2017 19:21