Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de la Llacuna i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Darrera actualització: 06.05.2021 | 11:19
Darrera actualització: 06.05.2021 | 11:19