Projecte de denominació i numeració de vies i edificis

Divendres, 1 de febrer de 2013 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament reunit el passat dia 30 d'octubre de 2012, va prendre entre d'altres l'acord d'aprovar provisionalment el projecte de denominació i numeració de vies i edificis de la Llacuna, Rofes i Torrebusqueta.

L'Ajuntament comunicarà en breu a tots els titulars del immobles la nova adreça. El període per presentar reclamacions serà de trenta dies a comptar a partir de la recepció de la notificació.

Tanmateix és pot consultar la denominació i numeració de vies i edificis des d'aquest apartat del web.

Llegenda dels plànols:

  • Color lila: Denominació de la via/ carrer
  • Color vermell: Numeració aprovada
  • Color blau: Numeració segons cadastre
  • Color verd: Numeració existent a la façana.
Darrera actualització: 30.04.2021 | 11:56