Sessió Ajuntament informa

Divendres, 29 de març de 2013 a les 00:00

El passat dia 29 de març a les 12 del migdia, al local del gimnàs es va portar a terme una sessió de l'Ajuntament informa, amb la finalitat de comunicar a tots els veïns i veïnes del municipi els projectes que actualment es desenvolupen des de l'Ajuntament.

A continuació es relacionen totes les exposicions i els seus ponents:

  • Projecte de denominació i numeració de vies i edificis de La Llacuna, Rofes i Torrebusqueta, a càrrec del regidor Jordi Masip.
  • Projecte de prevenció d'incendis La Llacuna front al foc, a càrrec del regidor Joaquim Llorach.
  • Projecte Centre de Desenvolupament cultural, a càrrec de l'alcalde Josep Parera.
  • Desenvolupament del Turisme i Comerç a La Llacuna, a càrrec de la regidora Santes de Blas.
  • Projecte elaboració Mapa de Patrimoni a La Llacuna, a càrrec del tècnic Joan García.
  • Desenvolupament de la Cultura, Joventut i Festes, a càrrec de la regidora Mª Rosa Busquet.
  • Situació servei de la xarxa d'aigua, a càrrec del regidor Jordi Masip.
  • Urbanització del c/Vilademàger, a càrrec de l'alcalde Josep Parera i Tort.
  • Subvencions PUOSC (Generalitat) i XARXA (Diputació).

Per acabar l'acte es va obrir un torn de precs i preguntes per a tots els assistents.

La mateixa sessió es va portar a terme l'endemà, al local social de Rofes, per tal d'informar a totes els veïns i veïnes dels nuclis de  Rofes, les Vilates i el Clot de les Barraques

Darrera actualització: 30.04.2021 | 11:36