Ban - Anomalies qualitat de l'aigua - Informació sobre els nivells de nitrats i sulfats de l'aigua de consum

Mitjançant els controls periòdics de qualitat de l'aigua s'ha detectat un augment en el nivell de nitrats superior als valors paramètrics de referència:

  • Paràmetre: NITRATS
  • Valors de referència:
  • Estat Espanyol Directiva Europea 1998 OMS 2006
  • Rd 140/2003
  • Nitrats (NO3) 50,0 mg/l 50,0 mg/l 50,0 mg/l

D'acord amb els criteris de la FAO-OMS, la ingesta tolerable de nitrats és de 219 mg/dia per persona. Malgrat això cal tenir en compte que en determinades persones i en alguns grups de població, la ingesta habitual de quantitats elevades de nitrats pot produir una alteració de la capacitat de transport d'oxigen de la sang (metahemoglobinèmia).

Aquests grups de població més sensibles són:

  • Les dones embarassades i els lactants
  • Els adults amb acidesa gàstrica reduïda

I altres amb alteracions poc freqüents com:

  • Els individus amb dèficits hereditaris de la forma reduïda de la dicotinamida-adenina-dinucleòtid (NADH)
  • Els individus amb una activitat disminuïda de l'enzim metahemoglobina reductasa, als eritròcits.
  • Els individus amb anomalies estructurals de l'hemoglobina (Hb-Ms).

Es recomana que les persones incloses dins d'algun grup de risc dels esmentats, s'abstinguin de consumir aigua de la xarxa per a beure o cuinar. El grup de més risc són els lactants alimentats amb llet artificial, per la qual cosa, a l'hora de preparar biberons, cal utilitzar aigua envasada.

Encara que l'aigua tingui elevats continguts de nitrats, es pot utilitzar per a dutxar-se, rentar la roba o rentar els estris de cuina, sense risc per a la salut.

Pel que fa als sulfats, l'aigua presenta uns nivells de sulfats, superiors al calor paramètric de 250 mg/L, establert a l'annex I part C del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45 de 21 de febrer de 2003); pel que es classifica com a “aigua apta per al consum segons paràmetres analitzats amb incompliment en sulfats”.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, els sulfats estan presents de forma natural en molts minerals i s'utilitzen en la indústria química, pell que també poden procedir de residus industrials. Els nivells elevats de sulfats poden donar gust perceptible a l'aigua i afavorir la corrosió de les instal·lacions, a més, recomana que no es superi la concentració de 500mg/l de sulfats, ja que per sobre d'aquests valors es poden produir efectes gastrointestinals. Així mateix, el Ministeri de Sanitat i Política Social recomana mesures correctores de ràpida aplicació quan es superin aquests nivells de 500mg/l, quantificant l'aigua com a “no apta per al consum” per calors superiors a 1000mg/l.

Per a consultes podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de La Llacuna (Horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 10 a 14h i dilluns i dijous de 17h a 20, trucant al telèfon 938976063, o per correu electrònic a llacuna@diba.cat

L'Alcalde

Josep Parera i Tort

La Llacuna, 15 de març de 2019

Data i hora de publicació oficial: 19 Març 2019, 13:38h

Darrera actualització: 24.04.2021 | 13:51