Servei d'acollida de l'Anoia

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i families
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

 

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA 

Adreça: Plaça Sant Miquel, 1 - 08700 Igualada - Barcelona (Catalunya)
 Telèfon: 679 964 676
 Adreça electrònica: acollida@anoia.cat

Darrera actualització: 23.08.2022 | 13:14